FoRDd4kdvhTBagJ6YePvrZhPPQXEmJMMij
Balance FYD
989723.01000000