FkQ5rAA8djHJRtfRQSgPYY7V2hp1SyyBUd
Balance FYD
426250.00000000