FjKuDFQ4pmv1HxmFNXUfTYHQtUAzjYuyg2
Balance FYD
425580.00000000